ساخت شافت ميکرو توربين

ما در شرکت پتساکو، با تمام قدرت برای ساخت قطعات بسيار دقيق و پيچيده شما تلاش خواهيم کرد. صدها پروژه موفق اين شرکت، حاکي از توان و تجربه بالا در اين خصوص مي باشد. ما منتظر فشردن دست هاي شما برای همکاري مشترک هستيم. ... ادامه مطلب