پروژه های در دست اقدام به شرح ذیل می باشد:

 

نام شرکت / موسسه / تامینگاه اصلی شرح درخواست
پتروشيمي مرواريد ساخت دو عدد لاينر کمپرسور
پتروشيمي بندرامام ساخت يک دستگاه گيربکس کولينگ تاور
ذوب آهن بوئين زهرا ساخت 50 عدد شافت
نورد آيان فولاد سخت 40 عدد درپوش
دوار خاورمیانه درخواست تامین 2 عدد .F.H.Comp. Housing
دوار خاورمیانه درخواست تامین 3 عدد .Comp. Stator Plate
دوار خاورمیانه درخواست تامین 2 عدد .Comp. Stator Plate
دوار خاورمیانه درخواست تامین 5 عدد .F.H.Comp. Housing
دوار خاورمیانه درخواست تامین 2 عدد .F.H.Comp. Housing
شرکت اسپک ساخت 4 دستگاه روتاري ولو
صنايع محرکه دوار خاورميانه درخواست تامین 30 عدد نمونه شافت ميکرو توربين
راصد صنعت توسعه ساخت 400 عدد هوزينگ و عينکي هيدروموتور