پس از سالها تلاش و کوشش در زمینه استاندارد سازی و رعایت استاندارد های جهانی مدیریت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت پتساکو موفق به دریافت گواهینامه های ذیل گردید.