هسته مديريتي و هيئت مديره شرکت به صورت ترکيبي از متخصصان مهندسي مکانيک، برق، الکترونيک، شيمي، پتروشيمي، کامپيوتر و مديريت بوده و رزومه هاي مربوطه را با باز کردن علامت + پائين تصوير هر يک از اعضاء محترم مي توانيد مشاهده فرمائيد.