لیست پروژه های انجام شده پتساکو به این شرح می باشد:

 

 

نام شرکت / موسسه / تامینگاه اصلی  شرح درخواست 
کيميای پتروشيمی بندر امام دستگاه پرس هيدروليک 100 تن يک دستگاه 
کيميای پتروشيمی بندر امام تامین 16 عدد بيلوزهای پمپ 201 
کيميای پتروشيمی بندر امام تامین دو سری کاسه نمد 100 تائی 
کيميای پتروشيمی بندر امام تامین دو عدد مکانيکال سيل و دو رينگ کربنی 
کيميای پتروشيمی بندر امام تامین ده عدد اورينگ FPM 
کيميای پتروشيمی بندر امام تامین بوش اسليو ذغالی ضد اسيد 
کيميای پتروشيمی بندر امام تامین سه دستگاه پمپ ضد اسيد wernert  آلمانی
کيميای پتروشيمی بندر امام تامین دو عدد چرخدنده driver و drawen جهت پمپ 2016
کيميای پتروشيمی بندر امام تامین کامل پمپ 505 
کيميای پتروشيمی بندر امام تامین يک دستگاه پمپ روغن عمود کار 
کيميای پتروشيمی بندر امام تامین دوازده عدد گسکت spiral wound 
کيميای پتروشيمی بندر امام  تامین 36 متر زنجير
کيميای پتروشيمی بندر امام  تامین 36 متر زنجير
کيميای پتروشيمی بندر امام  تامین قفل زنجير 
کيميای پتروشيمی بندر امام   بابيت ريزی ياتاقانهای کمپرسور 101 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین يک عدد اورينگ وايتون 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین 32 عدد مکانيکال سيل و بيلوز 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین 12 عدد بيلوز و مکانیکال سيل 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین يک دستگاه seal hosing 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین 16 عدد بیلوز پمپ 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین يک دستگاه کوليس و يک دستگاه ساعت اندازه گيری 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین round bar گرافيتی قطر 50 به ميزان 106 متر 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین يک دستگاه الکترو پمپ خود مکش 3 اينچ ايتاليائی 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین مکانيکال سيل و رفع عيب از پمپ 2016 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین مکانيکال سيل جهت پمپ 2004 
کيميای پتروشيمی بندر امام تامین مکانیکال سيل پمپ های 309 و 3005 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین اسليو روتاری پمپ 309 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین دو سری اورينگ fpm 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین چرخدنده و پينيون مربوط به گیربکس M-035 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین Round bar سراميکی 30 سانتی 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین 4 عدد بيلوز مکانيکال سيل پمپ 101
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین 8 عدد رينگ کربنی ساده 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین کاور کيسينگ جهت پمپ اسيد 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین 30 عدد گسکت Spiral Wound 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین يک عدد Expeller Ring 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین مکانيکال سيل تفلونی قطر 35 جهت پمپ های اسيد 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین بوش اسليو و اسليو گرافيتی پمپ 272
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین نود و سه عدد رابر کوپلينگ 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین کارتريج مکانيکال سيل برای پمپ 210 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین بوش اسليو گرافيتی ضد اسيد 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین نازل 3 به 10 ميليمتر 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین کامل دو دستگاه روتور k-401 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین يک دستگاه شافت مخصوص پمپ 3001
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین 28 عدد Expeller Ring از جنس Nbr 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین نازل 3 به 10 ميليمتر دوم 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین 15 عدد گسکت Spiral Wound 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین دو عدد گسکت Spiral Wound 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین کوپلينگ جهت پمپ 3001 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامين ديسپک نوع 1 ( شيمز ) جهت پمپ 3001 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین ديسپک نوع 2 ( شيمز ) جهت پمپ 3001 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین دو عدد پولی 3-300 و 3-353 سوئدی 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین يک دستگاه پمپ پليمری Bp140s با موتور و مخزن 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین 5 قوطی چسب Sc 2000  
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین دو عدد فولی c
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین دو عدد ديافراگم پمپ طبق نمونه ارسالی 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین قطعه تفلونی طبق نمونه ارسالی از جنس پلی اتيلن 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین کامل مکانیکال سيل و اصلاح کاور کيسينگ پمپ 210 
شرکت کيميای بندر امام  تامین گيربکس آلمانی 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین دو دستگاه مکانيکال سيل پمپ های 600 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین يک دستگاه مکانيکال سيل برای پمپ های 600 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین يک عدد فولی 4 تسمه B
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین يک عدد قطعه لاستيکی آکاردئونی طبق نمونه
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین 4 عدد تنگستن و دو عدد بوش استيل برای پمپ 3005 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین بيلوز مکانيکال سيل پمپ 210 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین دو عدد مکانيکال سيل برای پمپ 309 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین دو عدد مکانيکال سيل و يک سيت ثابت جهت پمپ 309 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین دو عدد پروانه برای پمپ های 601
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامين دو عدد کاور کيسينگ جهت پمپ های 603 
کيميای پتروشيمی بندر امام   کوپلینگ جهت پمپ 3001
کيميای پتروشيمی بندر امام   نازل 3 به 10 میلیمتر
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامين 60 عدد قطعه لاستیکی آکاردئونی شکل طبق نمونه
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامين 4 عدد مکانيکال سيل جهت واحد 300 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین يک عدد مقره سرامیکی 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین قطعه لاستیکی آکاردئونی شکل 16 عدد 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین فولی 4 رشته c-202  جهت فن 2001 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین ده عدد پکينگ ايتاليائی و يک عدد نازل برنجی
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین دوازده عدد اورينگ وايتون 5.5 جهت P-401 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامين ديافراگم لاستيکی جهت پمپ 309 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامين 120 عدد گيج روغن از نوع سايت گلاس 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین 50 عدد رابر کوپلينگ پلی يورتان 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامين فولی 4 رشته 3 عدد جهت فن 2001 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامين 12 عدد کوپلينگ فلزی با ديسپک جهت P-3001 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین ميلگرد کربن استيل ck-45 به مقدار 7 شاخه 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین ميلگرد کربن گرافيت قطر 60 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامين گيج روغن برنجی 60 عدد 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامين 550 عدد رابر کوپلينگ پلی يورتان 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامين 8 عدد ضربه گير استوانه ای لاستيکی 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامين تعداد 28 عدد گيج روغن برنجی 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامين فولی 250 --- 60  جهت فن 2001 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامين تعداد 168 عدد کپ تفلونی 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین دو قطعه لاستيکی پمپ 153 
کالای پتروشیمی تامین 2 ست کامل مکانيکال سيل جهت پمپ 2016 
پالایشگاه بندرعباس تامین پروانه جهت پمپ 509 
پالایشگاه خانگیران تامین 4 عدد مکانيکال سيل جهت پمپ های واحد 300 
پتروشیمی مروارید  رابرکوپلینگ از جنس nbr تعداد 500
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین الکترو موتور زیمنس ضد جرقه 7/5 کیلو وات 3000 دور t3
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین پروانه اصلی پمپ 4و158 لاستیکی
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین پروانه آلیاژی جهت پمپ4001
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین ضربه گیر مستطیلی 10 عدد
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین ضربه گیر مستطیلی 13 عدد
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین مکانیکال سیل 210-p
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین 3 عدد مکانیکال سیل پمپ 309
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین 3عدد سیت ثابت ویک عدد سیل پمپ 309
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین یک عدد سیل واحد 300 و 4 عدد بوش سیل309
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین یک عدد پروانه پمپ753
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین 3 دستگاه پمپ روغن2016
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین روتور توربین 1012 
شرکت شبکه های آبياری مارون  تامین یک دستگاه دیزل جوش yanmar
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین 3 لیست از قطعات یدکی پمپ 153
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین دو عدد فولی فن 2001
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین يک عدد کوپلينگ و دو عدد شيمز اسمبل شده
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین 6 عدد شيمز ارتعاشی پمپ 3001 
پالایشگاه خانگیران تامین 603 متر ورق پلی اتيلن 
پالایشگاه خانگیران تامین 20 متر ورق پلی اتيلن 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین 4 عدد پروانه لاستيکی پمپ 753
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین يک دستگاه مکانيکال سيل برای پمپ 2016 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامین و متال اسپری ژورنال بيرينگ های کمپرسور k-401 
کيميای پتروشيمی بندر امام   تامين و بابيت ريزی ياتاقانهای کمپرسور 401
شرکت فولاد گیلان پاشش برنز بر روی قطعات ارسالی 
شرکت فراورش پتروشیمی بندر امام تامین 450 عدد اجاق گاز مسافرتی 
شرکت کيميای بندر امام  تامین چرخدنده و پینیون کولینگ تاور 
شرکت کالای پتروشیمی تامین پکينگ مربوط به دستگاه های هیدروموتور chalynn 2000
شرکت کالای پتروشيمی تهران تامین 200 عدد براکت و ساپورت های روليک های واحد sp
شرکت کيميای بندر امام  تامین 5 قطعه از پمپ جيوه 
شرکت کالای پتروشیمی ماهشهر تامین 5 قطعه از پمپ جيوه 
شرکت کالای پتروشيمی ماهشهر تامین پارچه فیلتر پرس
شرکت کيميای بندر امام  تامین روتور کمپرسور 401-k
شرکت پتروشيمی مبين  برگزاری دوره آموزشی مختلف مديريتي، مالي، فنی، مهندسي 
پتروشيمی فن آوران  تامین گيربکس کامل دستگاه همزن
اداره خريد پتروشيمی بندر امام  تامين قطعات برای اوورهال واحد mtbe شرکت کيميای بندر امام 
اداره خريد پتروشيمی بندر امام  تامين 13 عدد PISTON RING
پالایشگاه پارسیان تامین 2500 متر ورق پلی اتیلن گريپ دار 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاریدوره آموزشی فرآيند ارتباطات و روابط انسانی 
شرکت کالای پتروشیمی تامین پکيج شماره 1 اورينگ مربوط به لوازم جک سوسپانسيون 
شرکت کالای پتروشیمی تامین پکيج شماره 5 اورینگ مربوط به لوازم جک بالابر الواتور 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره شيوه های ايجاد انگيزش 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره طراحی تجهيزات فرآيندی 1 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره آشنائی با نرم افزار PDMS
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره احتراق و کوره ها 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره اصول اساسی سيستم کنترل 1 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره مهارت های برقراری ارتباط با مشتری 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره اصول خوردگی 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره تشکيلات و سازماندهی 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره اصول برنامه ريزی 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره شناخت سيستم های اطلاع رسانی 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره انواع پمپ ها و کاربرد آنها 
پالایشگاه پارسیان  تامین پمپ کف کش برای پيت waste water 
پالايشگاه گاز خانگيران  ارائه طرح توجیهی و فنی جهت تهيه شناسنامه فنی قطعات 
پالایشگاه بندرعباس تامین يک دستگاه پمپ 4 اينچ آبرسانی 
شرکت پتروشيمی مبين  برگزاری دوره مقدمه ای بر آناليز تنش در سيستمهای پايپينگ 
شرکت کالای پتروشیمی  تامین خدمات پوشش برنز بر روی قطعات 
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت جک هیدرولیک
شرکت کيميای بندر امام  تامین قطعات پمپ های وارمن 39 عدد 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره تصفيه پساب های صنعتی 29-4-89 استاد دکتر محمد تقی قانعيان 
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت واسط هیدروموتور چار لاین 2000
شرکت کالای پتروشیمی تامین روتور وروتور رینگ شارژ پمپ چارلاين 2000 
شرکت کیمیای بندر امام تامین هشتصد گسکت مبدل حرارتی طبق نمونه
شرکت کیمیای بندر امام تامین 4 عدد رینگ ، EXPELLER RING FOR CA-P
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره آموزش عملی بهره برداری 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره روانشناسی صنعتی
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره نقشه خوانی و علائم استاندارد
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره مهارتهای برقراری ارتباط
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره آشنایی با تعمیر و نگهداری
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره آموزش عملی بهره برداری 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره تجزیه تحلیل سیستم ها و روشها 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره ایمنی مخازن و ظروف تحت فشار و مواد قابل اشتعال
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره فناوری اطلاعات و بهره وری
شرکت پتروشیمی اراک تامين سیفتی ولو 8 اینچ
شرکت کالای پتروشیمی تامین جک هیدرولیک شماره 2
شرکت کيميای بندر امام  تامين جديد 3 سری قطعات پمپ وارمن 153
شرکت نفت و گاز مارون  تامین Dial Test Indicator Set
شرکت کالای پتروشيمی بندر امام تامين 121 قلم اقلام درخواست به شماره PBS-95917
شرکت کالای پتروشيمی بندر امام تامین 69 عدد اقلام مربوط به درخواست به شماره PBS-95921
شرکت کالای پتروشيمی بندر امام تامین 24 عدد قطعات یدکی درخواست شماره PBS-96016
شرکت کالای پتروشيمی بندر امام تامین 72 عدد قطعات یدکی پمپ های ژرمن درخواست شماره PBS-95920
شرکت کالای پتروشيمی بندر امام تامين چرخدنده های جناقی گیربکس کولینگ تاور در خواست شماره PBS-95925
شرکت کالای پتروشیمی تامین مجدد پکینگ های چهار لاین 2000
شرکت کالای پتروشیمی تامین 40 عدد گردگیر از پکیج شماره 5 
شرکت کالای پتروشیمی سفارش 15 عدد گردگیر از پکیج شماره 5 
شرکت کیمیای بندر امام  تامین قطعه PTFE - قطعه شماره 2 - به تعداد 40 عدد
شرکت کیمیای بندر امام  تامین قطعه PTFE - قطعه شماره3 - به تعداد 30 عدد
شرکت کالای پتروشیمی تامین درام محرک و رولر و باند نوار نقاله
شرکت کالای پتروشیمی سایت 5 تامین فانل از جنس پلی پروپیلن و کلاهک و رینگ استیل
شرکت کيميای بندر امام  تامین دو عدد مکانيکال سيل پمپ 2016 
شرکت کالای پتروشیمی سایت 5 تامین قطعات فیلتر پرس ( رولر و هندل و پین ) درخواست به شماره 94142/133
پتروشمی خوزستان تامین دو نوع چرخ دنده گیربکس
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره شيوه های ايجاد انگيزش 4-7-89
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره آشنائی با ابزار دقيق 13-7-89
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره پروسه جداسازی هوا 17-7-89
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره شناخت یاتاقانها و هم محور کردن کوپلينگ ها  25-7-89
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره آشنائی با مبدل های حرارتی  2-8-89
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره آشنائی با روشهای مشکل یابی و حل مشکل  9-8-89
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره انواع پمپ و کاربرد آنها  16-8-89
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره شناخت لوله و اتصالات  30-78-89
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری سمينار برنامه ريزی استراتژيک 5-7-89 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری سمينار برنامه ريزی استراتژيک 13-7-89 
شرکت کالای پتروشیمی سایت 5 تامین 200 عدد رولیک نوار نقاله
شرکت کيميای بندر امام  تامین 5 ست قطعات لاستیکی پمپ وارمن
شرگت کیمیای بندر امام تامین ترموکوپل و ول هد برای آب نمک و کاستیک
پتروشمی خوزستان تامین پمپ استنلس استیل 
پتروشیمی فن آوران تامین کاور سیل پمپ برگمن
شرگت کیمیای بندر امام تامین قطعات پمپ سان داین ( SLEEVE , ORING , SEAL FACE)
شرکت کالای پتروشیمی تامین سیل فلزی
شرکت کالای پتروشیمی تامین آچار والوهای psv
شرکت کالای پتروشیمی تامین تراست پلیت
شرکت کالای پتروشیمی تامین ولو پلیت
پتروشیمی اروند تامین قطعات پیستون راد
پتروشیمی بسپاران تامین روتاری والو -95125
پتروشیمی مروارید  سنگ زنی و تامین لاینر داخلی پیستون
پتروشیمی کیمیا درخواست تامین لوله و خورشیدی کاستیک دراپر
کالای پتروشیمی تامین کاستیک RTD
شرکت کالای پتروشیمی تامین پکيج شماره 1 مربوط به لوازم جک سوسپانسيون به تعداد 50 دست
شرکت پتساکو  تولید ابزار ورژه مدیران 
شرکت کيميای بندر امام  تامین کرانول و پينيون کولينگ تاور کيميا 
شرکت نوين آوران ماهشهر  تامین 50 کيلو گرانول پلی اتيلن با رنگ دانه های مشکی 
شرکت کيميای بندر امام  6 دستگاه bearing braket  پمپ های جيوه کيميا 
پتروشیمی مروارید تامین  لاینر داخلی پیستون
کالای پتروشیمی سایت 5 تامین قطعات کمپرسور مرکزی به شماره درخواست PBS-94177
شرکت کيميای بندر امام  تامین ده عدد شافت پمپ جيوه 
شرکت کيميای بندر امام  تامین سه عدد seal face و يک عدد اسليو 
شرکت کالای پتروشیمی تامین 50 سری پکیج چالین 2000
شرکت پتروشيمی نوری(برزويه )  تامین قطعات پمپ 8940135
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره آشنائی با روشها و تکنيک های تصميم گيری 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره بهره وری و مديريت نگهداری و تعميرات 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره اصول گزارش نويسی 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره اصول برنامه ريزی 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره مديريت استرس 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره پرورش مهارت های سرپرستی 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره اصول خوردگی 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره انعطاف پذيری در خود و ديگران 
صنایع چوب وکاغذ مازندران تامین دو عدد شافت اسلیو پمپ جیوه 
پتروشيمی کیمیای بندر امام  تامین 10 عدد ایمپلر پمپ جیوه 
پالایشگاه گاز پارسیان تامین شافت کمپرسور
پالایشگاه گاز پارسیان تامین شافت کمپرسور
پتروشیمی مروارید تامین یک ست پیستون کمپرسور
سدکارون 3 تامین 3 دستگاه کمپرسور سدکارون3
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد  برگزاری دوره مديريت پسماند 
شرکت کيميای بندر امام  تامین واشر PTFE بزرگ ( مشابه قبلی)
شرکت کیمیای بندر امام تامین شافت روتور 3001
کالای پتروشیمی سایت 5 تامین میل لنگ و تامین بیرینگ - 90079
پتروشیمی مروارید تامین کوپلینگ کمپرسور
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت - شماره 3 (Tie-Rode)
پتروشیمی فجر  تامین دو نمونه چرخ کلاریفایر
شرکت کالای پتروشیمی تامین پکیج چالین S
شرکت کالای پتروشیمی تامین پکیج چالین 10000
شرکت کالای پتروشیمی تامین ورق شیار دار (Tungue)
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت بلند شماره4 
پتروشیمی مرواید تامین بلوز های سیفتی والوها
کالای پتروشیمی تهران تامین 60 عدد ول هد آبنمک 
گروه تولیدی صنعتی آیدین تامین قطعات مترو ( پد های لاستيک و قطعات پلی آمیدی)
شرکت پتروشیمی اروند تامين تعدادي connecting rod PART 1&2
شرکت کيميای بندر امام  تامین 40 متر sheet rubber از جنس هم nr , nbr با حداقل عرض 1 متر با دو ضخامت 3 و 4 ميل برای هر دو جنس اعلام قيمت گردد 
شرکت کیمیای  تامین روتور Female and Male و جورنال بیرینگ ها 
شرکت کالای پتروشیمی تامین مهره و واشر چاک نت
شرکت کیمیای بندر امام  تامین فلومیتر
شرکت کالای پتروشیمی تامین چرخدنده ساده 65 و 76 دنده
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت دنده فلایویل
شرکت کالای پتروشیمی تامین هاب چرخدنده چاپر
شرکت کالای پتروشیمی تامین دیسک کلاچ فلایویل
شرکت کالای پتروشیمی تامین چرخدنده بالائی و پایینی چاپر
کیمیای بندر امام  تامین تعداد 30 دستگاه تیغه ویپر و سه ست میله های رابط مربوط به تیغه ویپر 
کیمیای بندر امام  تامین 1000 عدد کانکتور فستو 
شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد  تامین Parts For Charles Lewis Sulphur Pumps 
شرکت پتروشیمی  مروارید  تامین Bladder 
کیمیای بندر امام  تامین درپوش های لاستیکی برای گاز کلر
کیمیای بندر امام  تامین ترمینال باکس موتور
شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد  تامین 8940015-PH-01 P/F Ball Valve 
شرکت کالای پتروشیمی تامین فول جک سوسپانسیون
شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد  تامین 8940269   Impeller 
شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد  تامین M-8940267-PH  P/F Centrifugal Pump
کیمیای بندر امام  تامین 400 متر مربع گسکت و رابر شیت جهت سل های الکترولیز  89/46
شرکت کالای پتروشیمی  P/F "Kurita Automatic Filter Press  PBS-94117/B677
شرکت گاز پارسیان  تامین شافت های پمپ های کیمیا 
شرکت کالای پتروشیمی تامین چاکنت چرخ جلو و واشر خورشیدی
شرکت کالای پتروشیمی تامین چاکنت گیربکس و واشر خورشیدی
شرکت کالای پتروشیمی تامین دوشاخه جک سوسپاسیون 
شرکت کالای پتروشیمی تامین آداپتور، پنیون 
شرکت کالای پتروشیمی تامین پیووت 
شرکت کالای پتروشیمی تامین پکيج شماره 6 مربوط به لوازم جک فلاپ 
شرکت کالای پتروشیمی تامین پکيج شماره 2 مربوط به لوازم جک تاپر
شرکت کالای پتروشیمی تامین پکيج شماره 3 مربوط به لوازم جک فرمان
شرکت کالای پتروشیمی تامین پکيج شماره 4 مربوط به لوازم جک گردان الواتور 
شرکت کالای پتروشیمی تامین پکيج شماره 5 مربوط به لوازم جک بالابر الواتور 
شرکت کالای پتروشیمی تامین لوازم موتور چالین 2000
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت ها 
شرکت کیمیای بندر امام  تامین کوپلینگ و پیچ های رابط 
شرکت کیمیای بندر امام  تامین پیچ های رابط کوپلینگ 
پتروشیمی مروارید تامین کوپلینگ کمپرسور
شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد درخواست M-8840523-PH  P/F Centrifugal pump
شرکت کالای پتروشیمی تامین چالین S  به تعداد 50 ست 
شرکت کالای پتروشیمی تامین روتور وروتور رینگ شارژ پمپ 
شرکت پتروشیمی خوزستان  درخواست تامین یک دستگاه کامل گیربکس فن شماره تقاضا ص پ - ۹۰ -ك.خ / ۵۲ -  ۱۲۲
شرکت کالای پتروشیمی تامین چرخدنده ساده 65 دنده
شرکت کالای پتروشیمی تامین 50 عدد کاسه نمد چارلاین 2000 
شرکت کالای پتروشیمی تامین Housing 
شرکت کالای پتروشیمی درخواست تامین Boss Sprocket 
شرکت کالای پتروشیمی تامین Coupling 
مهندس ابراهیمی درخواست تامین شیرهای ورودی و خروجی کمپرسور (ساکشن ولو)
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت وسط هیدرو موتور 
شرکت کالای پتروشیمی تامین کاسه نمد وایتون چالین S 
شرکت کالای پتروشیمی تامین بخارکش گیربکس کوچک 
شرکت کالای پتروشیمی تامین پوسته گیربکس 
شرکت کالای پتروشیمی تامین 76 دنده 4 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین دنده 65 دنده با داخل 21 خار 
شرکت کالای پتروشیمی تامین دوشاخ جک سوسپانسیون 
شرکت کالای پتروشیمی تامین سیل گروپ 
شرکت کالای پتروشیمی تامین چالین 2000
شرکت کالای پتروشیمی تامین Ti Rod 
شرکت کالای پتروشیمی تامین دوشاخ جک گردان 
شرکت کالای پتروشیمی تامین مثلثی سرجک شافت تاپر 
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت جک تاپر 
شرکت کالای پتروشیمی تامین چرخدنده توپی چرخ عقب - سیاره ای اولیه
شرکت کالای پتروشیمی تامین چرخدنده توپی چرخ عقب - سیاره ای ثانویه
شرکت کالای پتروشیمی تامین رینگ توپی چرخ عقب - خورشیدی
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت دنده فلایویل چاپر 
شرکت کالای پتروشیمی تامین لوله فنر جک حلزونی 
شرکت کالای پتروشیمی تامین پمپ هیدرولیک تراکتور 
شرکت کالای پتروشیمی تامین Housing کوتاه غلطک 
شرکت کالای پتروشیمی تامین Housing بلند غلطک 
شرکت کالای پتروشیمی تامین شفت ترمز چرخ عقب 
شرکت کالای پتروشیمی تامین Housing  UT209
شرکت کالای پتروشیمی تامین فنر جک حلزونی
پتروشیمی خوزستان درخواست تامین بوشهای سیلیکون کارباید
شرکت کالای پتروشیمی تامین کاسه نمد جک سوسپانسیون 
شرکت کالای پتروشیمی تامین فک چاپر 
شرکت کالای پتروشیمی تامین آداپتور، پنیون 
شرکت کالای پتروشیمی تامین تراک الواتور 
 شرکت کالای پتروشیمی درخواست تامین استم شیرکنترل
شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد  درخواست M-8840507-01-PH   P/Faxial Fans Cofimco 
کالای پتروشیمی مناقصه تامین پمپ بشماره PBD-05203/B133
شرکت کالای پتروشیمی تامین 50 عدد Spracket 
شرکت کالای پتروشیمی تامین تسمه ضدسایش 
شرکت کالای پتروشیمی تامین 12 عدد پیووت 
پتروشیمی خوزستان درخواست تامین Leap Seal for Vacume Pump 
پتروشیمی خوزستان درخواست تامین Shaft Sealing Ring for Separator 
شرکت کالای پتروشیمی تامین 20 عدد چرخدنده کوچک
شرکت کالای پتروشیمی تامین 20 عدد sprocket کوچک
شرکت کالای پتروشیمی تامین هاب هیدرو موتور چاپر 
شرکت کالای پتروشیمی تامین Vish Bone 
شرکت کشت و صنعت کارون  درخواست تامین و نصب دو دستگاه الک خشک کن تصفیه شکر بشماره 060-907-90-7
کیمیای بندر امام  درخواست تامین قطعات یدکی اسکرو کانویر H-044  شماره استعلام 90/19
شرکت کالای پتروشیمی تعمیر 2 عدد شافت 
شرکت کالای پتروشیمی تامین 12 عدد دسته موتور 
شرکت کالای پتروشیمی تامین پکینگ جک بالابر الواتور  150 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین پکینگ جک تاپر جایگزین گردان بوم
شرکت کالای پتروشیمی تامین Boss Sprocket 
شرکت کیمیای بندرامام  درخواست تامین قطعات یدکی اسکرین M-037وسانتیفیوژهای M-045و پمپ های جیوه بشماره 90/22 
شرکت کالای پتروشیمی تامین جک بالابر 
شرکت کالای پتروشیمی تامین هوزینگ uc209
شرکت کالای پتروشیمی تامین سیل گروپ 
شرکت کالای پتروشیمی تامین مهره چاکنت و اسپیسرو واشر چاکنت چرخ عقب 
شرکت کالای پتروشیمی تامین مهره شافت جک گردان الواتور 
شرکت کالای پتروشیمی درخواست تامین هوزینگ کوتاه 
شرکت کالای پتروشیمی تامین هوزینگ بلند 
شرکت کالای پتروشیمی تامین فک چاپر 
شرکت کالای پتروشیمی تامین فنرجک گراپ 
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت جک گردان الواتور 
شرکت کشت و صنعت کارون  تامین و نصب 5 عدد تانک (مخزن )مربوط به فیلترهای فشاری تصفیه شکر  076-907-90-7
شرکت کیمیا بندر امام  تامین پیچ های رابط کوپلینگ کوچک و یراق آلات   
شرکت کالای پتروشیمی تامین لینک گردان الواتور  30 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین اسلیو کوتاه الواتور 20 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین جک فرمان کامل شامل(سوپاپ ،پیستون شافت جک فرمان و سرجک )2 سری 
شرکت کالای پتروشیمی تامین جک گراپ کامل 5 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت جک گراپ  5 عدد 
شرکت پتروشیمی مروارید  تامین دو عدد لاینر داخلی کمپرسور 
شرکت کالای پتروشیمی تامین لولای درب اویل کولر 50 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین لولای درب باکس  Engine Box 
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت فن اولیه 
شرکت کالای پتروشیمی تامین اسپول A35  4 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین ناخن گراپ 30 عدد  
شرکت پتروشیمی خوزستان  تامین Leap Seal for Vacume Pump  دولایه 10*90*70
شرکت کالای پتروشیمی تامین کریر ثانویه 6 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین لوله بالای اگزوز 5 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین جک فلاپ کامل  6 عدد
شرکت کالای پتروشیمی تامین بازوی تنظیمی و بالای گراپ 22 عدد 
شرکت پتروشیمی خوزستان  تامین Spare Part for Pump 5441X4بشماره 9030244 
شرکت کالای پتروشیمی تامین جک سوسپانسیون 6 عدد 
شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد  تامین  P/F D-Hondt Dearator Over flow Cooler بشماره M-8940389
شرکت پتروشیمی خوزستان  تامین Impeller بشماره KZS-9030291
شرکت کالای پتروشیمی تامین پمپ شارژ 6 عدد  
شرکت کالای پتروشیمی تامین چرخدنده 65 دندانه -14 خار -8 عدد
شرکت کالای پتروشیمی تامین چرخدنده 65 دندانه 21 خار -4 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین چرخدنده 76 دندانه  -4 عدد
شرکت کالای پتروشیمی تامین لوله جک گراپ -15 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین پیووت 10 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین Boss Sprocket , کوپلینگ 
شرکت کالای پتروشیمی تامین اسلیو گیربکس چاپر Sleeve 87227270   20 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین مغزی واسطه اورینگ دار  40 عدد 
تجهیز کالای مبنا تامین پوسته  پمپ 5 عدد 
شرکت پتروشیمی مروارید  تامین لاینر کمپرسور 
شرکت کالای پتروشیمی تامین 4 عدد شافت 
شرکت کالای پتروشیمی تامین 20 عدد عینکی هیدروموتور کامرشال 
شرکت کالای پتروشیمی تامین Boss Sprocket 10 عدد   
شرکت کالای پتروشیمی تامین اسپراکت کوچک زنجیر  16 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین ناخن گراپ 35 عدد  
شرکت کالای پتروشیمی تامین فک چاپر 10 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت  واسطه هیدروموتور نوع کوتاه 12 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت جک فلاپ  2 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین ویشبون Vish Bone  LH  3 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین ویشبون Vish Bone RH  3 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین هاب چرخ دنده چاپر  4 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین پینیون چاپر  5 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین اسپراکت هرزگرد الواتور 12 عدد
شرکت کالای پتروشیمی تامین سیل گروپ بیس کانتر  10 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت فن اولیه 16 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین لینک الواتور 5 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین اسلیو کوتاه الواتور 6 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین تایرود Tie Rod 15 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین لوله قلابدار اگزوز 10 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین هوزینگ بلبرینگ بالای الواتور 10 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین سیلندر جک سوسپانسیون سمت راست و چپ هر کدام 4 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت تاپر بشماره فنی 370300A1   6 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت واسط هیدرو موتور 14.9 تعداد 10 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت واسط هیدروموتور 18.7  تعداد 10 عدد
شرکت کالای پتروشیمی تامین کوپلینگ فن ثانویه بشماره فنی 86304126  تعداد 10 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین پین بالای شریدر تاپر بشماره فنی 87244967 تعداد 12 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین کوپلینگ فن اویل کولر بشماره فنی 87221347 تعداد 5 عدد  
شرکت کالای پتروشیمی تامین بوش داخل فلایویل تعداد 8 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین پین کوتاه دوشاخ جک گردان الواتر  تعداد 8 عدد 
شرکت کیمیا بندر امام  تامین کوپلینگ لاستیکی مربوط به کمپرسور اطلس کپکو 24 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین سیلندر ،سرسیلندر و پیستون جک گراپ هر کدام 2 عدد 
شرکت پتروشیمی کیمیا تامین 2 عدد پمپ  روغن 
شرکت کالای پتروشیمی تامین تایل شفت 10 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین پین بازوی نگهدارنده تاپر
شرکت کالای پتروشیمی تامین تسمه بازوی نگهدارنده تاپر 
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت درام شریدر 
شرکت کالای پتروشیمی تامین هوزینگ درام شریدر 
شرکت کالای پتروشیمی تامین بازوی پایینی تاپر 
شرکت کالای پتروشیمی تامین فلنج کلاج فلایویل 
شرکت کالای پتروشیمی تامین هاب پره های فن اولیه 
شرکت کالای پتروشیمی تامین فلنج دوشاخه الواتور 
شرکت کالای پتروشیمی تامین هاب فن اویل کولر 
شرکت کالای پتروشیمی تامین پره فن موتور 
شرکت کالای پتروشیمی تامین دنده شانه ای قفل پدال فرمان 
شرکت کالای پتروشیمی تامین کوپلینگ فن اولیه 
شرکت کالای پتروشیمی تامین سیلکیت چارلاین S 
شرکت کالای پتروشیمی تامین نمونه کلیپس 3" اتصالات هیدرولیک 
شرکت کالای پتروشیمی تامین کریر ثانویه توپی چرخ عقب 1 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تغییر سایز اسلیو کوتاه الواتور 
شرکت کشت و صنعت سپید دانه  تامین شافت کوپلینگ 1 عدد 
شرکت کالای پتروشیمی تامین ولو پلیت 
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت واسطه توپی چرخ عقب 
شرکت کالای پتروشیمی تامین اسپراکت محرک الواتور 
شرکت کالای پتروشیمی تامین هوزینگ بلبرینگ فن اولیه 
شرکت کالای پتروشیمی تامین درپوش انتهای توپی فن اولیه 
شرکت کالای پتروشیمی تامین استاب چرخ دنده چاپر 
شرکت کالای پتروشیمی تامین استاب هیدروموتور چاپر 
شرکت کالای پتروشیمی تامین فول و جک سوسپانسیون با طراحی جدید 
شرکت کالای پتروشیمی تامین چرخ دنده 53t  گیربکس بیس کاتر 
شرکت کالای پتروشیمی تامین چرخ دنده 41t گیربکس بیس کاتر 
کالای پتروشیمی تامین P/F "Warmann Hydrocyclone بشماره PBS-04161
شرکت تجهیز کالای مبنا  تامین یک نمونه دستگاه ساکشن ولو  و10 دستگاه
شرکت تجهیز کالای مبنا  تامین یک نمونه دستگاه ساکشن ولو و10 دستگاه 
کالای پتروشیمی تامین P/F Denora 33 M2 Amalgam Cellبشماره PBS-04118
شرکت کالای پتروشیمی  تامین P/F Denora بشماره PBS-94381
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت جک فرمان 
کیمیای بندر امام گسکت هایپالون
پتروشیمی اروند تامین ایدلر
شرکت کشت وصنعت کارون  تامین اسپروکت جهت نقاله های میانی آسیابهای کارخانه بشماره 135-907-90-7
شرکت کالای پتروشیمی  تامین P/F Friatec Mercury Pump  بشماره PBS-03014 پمپ جیوه
شرکت کالای پتروشیمی  تامین پوسته گیربکس SUMITOMO
شرکت کالای پتروشیمی تامین انباره اگزوز 
شرکت کالای پتروشیمی تامین جک تاپر
شرکت کالای پتروشیمی تجدید تامین جک گردان الواتور
شرکت کالای پتروشیمی تجدید تامین جک بالابر
شرکت کالای پتروشیمی تجدید تامین هاب فن ثانویه
شرکت پتروشیمی کیمیا تامین یک ست قطعات یدکی پمپ 2016
کالای پتروشیمی تامین شافت مرکزی کمپرسور 
شرکت کالای پتروشیمی تامین 5 عدد شافت فن اولیه
کالای پتروشیمی تامین impler پمپ ترکیبی لاستیک و فلز به تعداد 3 عدد 
کالای پتروشیمی تامین casing pump 505 واحد pvc 
کالای پتروشیمی تامين قطعات لیفتراک 
کیمیای بندر امام تامین اورینگ پلی ارتان
شرکت تجهیز کالای بنا  تامین 100 عدد از تمام قطعات ساکشن ولو
شرکت تجهیز کالای بنا  تامین 100 عدد از تمام قطعات ساکشن ولو
صنایع چوب و کاغذ مازندران تامین BUSH SLEEVE FOR PLUG SCREW FEEDER90068
صنایع چوب و کاغذ مازندران تامین ایمپلر مخزن خنثی سازی به شماره درخواست 901206
شرکت کالای پتروشیمی تامین ناخن گراپ(تجدید تامین)
شرکت کالای پتروشیمی تامین پیچ خروسکی هواکش(مطابق نمونه ارسالی)
نیروگاه نکاء تامین 3 شاخه تیتانیوم-450 عدد(1 عدد نمونه قطعی)
نیروگاه نکاء تامین لنترن رینگ هاگینگ وکیوم پمپ(1 عدد نمونه قطعی)
نیروگاه نکاء تامین مهره هاگینگ وکیوم پمپ(1 عدد نمونه قطعی)
پتروشیمی کیمیا تامین پیچ رابط کوپلینگ
شرکت کالای پتروشیمی تامين شافت پمپ تاندم- نقشه شماره 4، PN:408996
شرکت کالای پتروشیمی تامين شافت پمپ حرکت- نقشه شماره 3
شرکت کالای پتروشیمی تامين شافت پمپ حرکت- نقشه شماره 2
کشت و صنعت کارون تامین 5 عدد شافت فیدواتر پمپ کوره بخار کارخانه به شماره 143-907-90-7
پتروشیمی خوزستان تامین Leap Seal Size 68X85X10.2 S.S + دو لايه كربن گرافيت تعداد 10 عدد
تجهیز کالای مبنا تامین 6 عدد استم شیرکنترل
پتروشیمی مروارید تامین کوپلینگ کمپرسور
شرکت کالای پتروشیمی تامین پیاله خاک گیر هواکش
شرکت کالای پتروشیمی تامین لولای درب کابین
کیمیای بندر امام تامین 50 عدد کوپلینگ لاستیکی
کیمیای بندر امام تامین بلوز (با تامین اورینگ)و تامین 1 عدد اسلیو(با تامین اورینگ) و 2 عدد سیل فیس 
 ابتکار پارت تجهیز  تامین بیرینگ(یک عدد نمونه)
 شرکت کیمیای پتروشیمی بندرامام تامین 50 عدد پروانه فلزی سایز (28 و 42) و پروانه پلاستیکی سایز (12 و 24)
کیمیای بندر امام تامین پروانه پمپ تعداد 2 عدد
شرکت کالای پتروشیمی تامین شافت جک گردان الواتور 10 عدد
شرکت کالای پتروشیمی تامین فنر گراپ 20 عدد
 پالایشگاه بندرعباس تامین 400 عدد ترمینال باکس
پالایش نفت بندر عباس تامین قطعات Centrfugal pump به شماره استعلام: RHS-0903113-T14
شرکت کالای پتروشیمی تامين فولی دینام
شرکت کالای پتروشیمی تامین الکتروموتور(توان 0/8 کیلووات، 4پل، 380 ولت، آی تی 55)
شرکت کیمیای پتروشیمی بندرامام  تامین الکتروموتور(توان 9 کیلووات، 2پل، 380 ولت، آی تی 55، 3000 دور)
کیمیا تامین الکتروموتور(توان 5/5 کیلووات، 2پل، 380 ولت، آی تی 55، 3000 دور)
کالای پتروشیمی تامین قطعات دستگاه هم زن A-328 , A-550 به شماره PBS-04312-OH
کالای پتروشیمی تامین P/F FRIATEC MERCURY PUMP به شماره PBS-03109/674
شرکت کالای پتروشیمی تامین 2 عدد پوسته پمپ و 3 عدد پوسته هیدروموتور
شرکت کالای پتروشیمی تغییر هزار خاری سر شافت پمپ 5 عدد به 14 خار 5 عدد به 21 خار
شرکت کالای پتروشیمی تغییر هزار خاری 10 عدد سر شافت هیدروموتور به 14 خار
کالای پتروشیمی تامین قطعات پمپ جیوه به شماره PBS-03105-S
شرکت سگال تامین روتور پمپ وکیوم
شرکت کالای پتروشیمی تامین 30 عدد کاسه پیش صافی هواکش
کالای پتروشیمی تامین part for ((sulzer))cooling tower به شماره PBS-94203
کالای پتروشیمی  تامین HOUSING به شماره PBD-05156
نفت ایرانول تامین 2عدد (SHAFT P-2201 (MATERIAL ss 420 
نفت ایرانول تامین 10 عدد اسلیو با سختی 30 راکول
ابتکار پارت تجهیز تامین 2 عدد اسلیو چپ و راست
نفت ایرانول تامین شفت توربین به شمارهM.E.S.C: 1629710733
فیرمکو تامین 4 عدد از قطعات پمپ جیوه
نفت ایرانول تامین 2عدد SHAFT P-2101
کالای پتروشیمی تامین P/F DENORA به شماره PBS-94180/B147 
کالای پتروشیمی تامین 9 قلم قطعات یدکی پمپهای SHIMADZU
پتروشیمی تندگویان ماهشهر تامین 5 عدد پره فن کولینگ تاور
پالایش نفت بندر عباس تامین 7 قلم فنر موجی
تولید برق نکاء تامین قطعات یدکی شامل 7 قلم
كالاي پتروشيمي  تامین P/F "Nikkiso" Proportion  NG Pump 
كالاي پتروشيمي  تامین P/F NIIGATA:Centrifugal Pump 
پالايش نفت كرمانشاه  تامین Memberane Plate 
چوب و کاغذ مازندران تامین كاور كيسينگ 8100003
كالاي پتروشيمي  تامین P/F Chokogu Kogoyum "Mud Conveyor 
چوب و کاغذ مازندران تامین بست (كلمپ)هوزينگ استرچ رول 
پالايش نفت كرمانشاه  تامین لاستيك كوپلينگ كمپرسور ايرپك 
پالايش نفت كرمانشاه  تامین Spare P/F New Pump 
صنایع چوب و کاغذ مازندران تامین اسكرپ سپريتور 
نيروگاه نكاء تامین قطعات مربوط به F.D FAN و CW PUMP و بويلر سيكل تركيبي
كالاي پتروشيمي  تامین P/F Furukawa Row Salt Block Screen 
پالايش نفت كرمانشاه  تامین قطعات يدكي پمپ 
پالايش نفت كرمانشاه  تامین قطعات يدكي پمپ 
شرکت کيميای بندر امام  تامین يک دستگاه روتور کمپرسور k-401 
پالايش نفت كرمانشاه  تامین Grooved Dowel Pins 
كالاي پتروشيمي  تامین P/F Chokogu Kogoyum "Mud Conveyor 
پالايش نفت كرمانشاه  تامین قطعات يدكي پمپ 
كالاي پتروشيمي  تامین P/F Takatori Refrigarator Vent Gas Chiller 
صنایع چوب و کاغذ مازندران تامین BUSH SLEEVE FOR PLUG SCREW FEEDER90068
کالای پتروشیمی  تامین Round Phosphor Bronze Rods 
كيمياي بندر امام تامین RUBBER BUSH FOR COUPLING
کالای پتروشیمی  تامین P/F Niigata Centrifugal Pump
پالایش نفت کرمانشاه  تامین Membrane 
نفت ايرانول تامین شفت 2.480
کالای نفت تهران تامین P/F Pillar Mechanical Seal 
پالایش گاز شهید هاشمی نژاد تامین Ring FT 13
تولیدی شیمیایی کلران  تامین مکانیکال سیل به صورت شفاهی 
کالای پتروشیمی تامین بیس پلیت 
پالایش نفت کرمانشاه  تامین P/F liraca Plunger Pump 
پالایش نفت کرمانشاه  تامین P/F Lewa Metering Pumps 
پالایش نفت کرمانشاه  تامین P/F Corblin Compressor 
پالایش نفت کرمانشاه  تامین Plug Spark 
کالای پتروشیمی  تامین P/F Niigata Centrifugal Pump
پالایش نفت کرمانشاه  تامین Guide Bush for Plunger Rod
پالایش نفت کرمانشاه  تامین قطعات یدکی پمپ های LEWA 
پالایش نفت کرمانشاه  تامین P/F Flygt Submersible Pumps 
پتروشیمی اروند  تامین Rotor With Driving Shaft 
پالايش نفت كرمانشاه  تامین كمپرسور كوپلينگ
نفت ايرانول تامین شفت 
نیروگاه نکاء تامین قطعات واش پمپ 
پتروشیمی فن آوران تامین یک عدد GEAR & PINION و OIL PUMP مربوط به گیربکس های فن های کولینگ تاور 
پتروشیمی مروارید تامین وتامین لاینر کمپرسور 
پتروشیمی جم تامین ورق پلی اتیلن سنگین 
پالایش نفت بندرعباس  تامین P/F Gabbioneta Centrifugal Pumps
پتروشیمی خوزستان تامین گیربکس افزاینده 
کیمیا بندر امام تامین و لپینگ بیلوز 
کالای پتروشیمی تامین Gear Box 
پگاه زنجان تامین مکانيکال سیل همزن مغناطیسی
نفت ایرانول تامین شفت توربین به شمارهM.E.S.C: 1629710733
ذوب آهن اصفهان  تامین 6 عدد الکترو پمپ سیرکوله سولفات الومینیوم و 3 عدد الکترو پمپ نمک بر 
پالایش نفت کرمانشاه  تامین قطعه فن  Stork 
پالایش نفت کرمانشاه  تامین قطعات یدکی موتورهای گازسوز گروه 17
پالایش نفت کرمانشاه  تامین 3 قلم Pump Shaft 
پالایش نفت کرمانشاه  تامین Membrane 
پالایش نفت کرمانشاه  تامین قطعه کمپرسور 
پالایش نفت کرمانشاه  تامین Orifice Plate 3"
پالایش نفت کرمانشاه  تامین Test Well 
پالایش نفت کرمانشاه  تامین قطعه پمپ Hauke 
کیمیا بندر امام تامین مکانیکال سیل پمپ 401 و 402 Caسایز 65 
پالایش نفت کرمانشاه  تامین قطعات پمپ های CW-Hydro
نفت ایرانول تامین شفت MESC:3210060103
نفت ایرانول تامین شفتMESC:3295056063
نفت ایرانول تامین Shaft Piston Rod Mesc:2329582833
نفت ایرانول تامین 3 دست کوپلینگ دنده ای مطابق نقشه های پیوست
کیمیا بندر امام تامین Flexible 
پالایش نفت کرمانشاه  تامین قطعات یدکی پمپهای P-106A/B KS واحد پنتان 
پتروشیمی خوزستان تامین یک ست پینیون و گیر 
پتروشیمی بندر امام تامین P/F Shin Nippon Centrifugal Pump 
کیمیا بندر امام تامین اورینگ های نسوز که تا 260 درجه سانتیگراد حرارت را بتواند تحمل کند 
پتروشیمی تندگویان ماهشهر تامین پمپ کامل طبق نمونه Tag no. : P-D-1005
پتروشیمی تندگویان ماهشهر تامین ترموول 
پتروشیمی تندگویان ماهشهر تامین FRICTION SEAL
کالای پتروشیمی  تامین Mechanical Seal 
مجتمع گاز پارس جنوبی  تامین Felender Gear Box Spare Parts 
کالای پتروشیمی تامین P/F OIL French Rubb Bale Pressure
چوب و کاغذ مازندران تامین دیسک غربالی دیسکی 
پالایش نفت کرمانشاه  تامین قطعه یدکی CW-Hydro
کیمیا بندر امام تامین Flexible 
پتروشیمی بندر امام تامین P/F Ebara Centrifugal Sea Water Pump 
کیمیا بندر امام  تامین دو عدد پمپ 
نیروگاه نکاء تامین بدنه سل آب ژاول سازی pe-100
پتروشیمی بندر امام  تامین واشر 
پتروشیمی خوزستان تامین H.V Rotor 
نیروگاه نکاء تامین بدنه سل آب ژاول سازی P-80
پتروشیمی تندگویان ماهشهر تامین DRIVE SHAFT  همزن  2AG-1833
پتروشیمی خوزستان تامین Lip Seal 
پتروشیمی خوزستان تامین Shaft Sealing Ring 
فیریمکو تامین Cover Casing -Casing 
فیرمکو تامین کیسینگ 
فیریمکو تامین Impeller 
فیرمکو تامین Seal & Mech Seal Cover 
چوب و کاغذ مازندران تامین هوزینگ 
چوب و کاغذ مازندران تامین اسلیو 
کیمیا بندر امام  تامین پمپ مغناطیسی 11 کیلو وات 
کیمیا بندرامام  تامین پروانه پمپ ایران 315-150و 315-100
پتروشیمی کیمیا تامین مکانیکال سیل 
فیرمکو تامین یاتاقان SND 511 NTN  به همراه بلرینگ - کاسه نمد - مهره چاکنت و بوش و مهره
کیمیا بندر امام تامین فلاکسیبل 1/2 2 و 3 اینچ
تعمیرات رعد نیروی تابان گستر  تامین Impeller 
پتروشیمی تندگویان ماهشهر تامین سپریتور سیستم جت
پتروشیمی تندگویان ماهشهر تامین اتصالات 
سایپای کاشان  تامین سیل مکانیکی با فنر مخروطی 
نیروگاه نکاء تامین اهرم تنظیم 
پتروشیمی تندگویان ماهشهر تامین Retaining Ring 
پالایش نفت بندرعباس  تامین P/F Gabbioneta Centrifugal Pumps
شرکت کیمیا بندر امام  تامین کیسینگ 
پتروشیمی کیمیا تامین فلاکسیبل
پتروشیمی کیمیا تامین شافت و ایمپلر پمپ جیوه 
پتروشیمی بندر امام تامین CUOPLING   COMPLETE
کيمياي بندر امام  تامین بيرينگ براکت 
پتروشيمي بندرا مام تامین THROUGHING IDLER COMP
. W/3 CARRING FLAT IDLER
پتروشيمي بندرا مام تامین RETURN HELICOIDAL RUBBER
پتروشیمی تندگویان تامین RETAINING RING OD: 86.8
پتروشیمی تندگویان تامین RETAINING RING OD: 105
پتروشیمی تندگویان تامین RETAINING RING OD: 75.45
نيروگاه نکاء   تامین 64 عدد اهرم تنظیم مربوط به F.D.Fan
ذوب آهن اصفهان  تامین پمپ نمک بر 
ذوب آهن اصفهان  تامین پمپ سیرکوله
مدیریت تولید برق نکا وزن هر پروانه حدود 2/5 کیلوگرم  - 20% نیکل
NI-resist - D2  -تامین پروانه واش واتر پمپ 
مهندسی و خدماتی حنیف آیین تامین HW4R020-Shaft Rotor - Shaft & Disk Inquiry
پخش فرآورده هاي نفتي ايران   تامین O-RING
پخش فرآورده هاي نفتي ايران   تامین DRIVE SHAFT
پخش فرآورده هاي نفتي ايران   تامین PINION SHAFT
پتروشیمی اروند  تامین Rotor With Driving Shaft 
نيرگاه نکاء  تامین دو عدد مهره هاگينگ 
شرکت آريا فسفريک جنوب تامین پمپ 9.1107
پالایشگاه نفت بندرعباس تامین تعدادی قطعات پمپ 
بارگیرخانه تامین هوزينگ 
شرکت ماشين سازي منگان تامین Shim Washers
شرکت فني سيانکو تامین Process clamp meter
پالايش نفت بندرعباس تامین قطعات توربين
صنايع چوب و کاغذ مازندران تامین ايمپلر پمپ مخزن خنثي سازي
صنايع چوب و کاغذ مازندران

تامین اسکرين پليت

پتروشيمي خراسان تامین CONTROL VALVE
گهرروش سيرجان تامین الکتروتراستورز
 فراموج پويا تامین Orifice Plate
پتروشيمی خراسان تامین Parts for Fisher Control Valve
 Siemens SSK SCM Department  تامین دستگاه کلمپ ميلی امپرمترفلوک مدل FLUKE 771
پالايش نفت بندرعباس تامین قطعات پمپ
شرکت پتروشيمی فجر تامین Parts for Air Dissolving Tube
پتروشيمی شازند             تامین PARTS For 'EBARA' CENTRIFUGAL PUMP'
شرکت ملی فرآوردهای نفتی ايران تامین Air Eliminator

نقشه پتساکو

جدیدترین اخبار

گالری تصاویر

اطلاعات تماس

  • ميدان انقلاب، ابتداي جمالزاده جنوبي، کوچه دانشور، پلاک 9، واحد 3
  • آیکن   44872484-021 - 02144841229
Top